Dotacja na cmentarz wojenny

238
Foto: Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego

Autor: Urząd Miasta

Wojewoda łódzki przeznaczył środki w wysokości 136.600 zł, które zostaną przekazane w formie dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W związku z wnioskami złożonymi przez Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, który jest administratorem cmentarza wojennego w Tomaszowie Mazowieckim w/w dotacja została ujęta w planie dotacji celowych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na rok 2021. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na kontynuację remontu cmentarza wojennego, jego bieżącą konserwację oraz na utrzymanie i konserwację kwater wojennych położonych na cmentarzach: rzymskokatolickim i prawosławnym przy ul. Smutnej.

Środki finansowe z budżetu Wojewody Łódzkiego zostaną przekazane w formie dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, które zostanie zawarte w I kwartale 2021 r.