Uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

114

Autor:PCAS

Uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się przed Powiatowym Centrum Animacji Społecznej. Hołd Niezłomnym poprzez położenie wiązanek i zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą patrona placówki, płk. Witolda Pileckiego, oddali: dyrektor PCAS-u Dorota Ignasiak, wicedyrektor Dariusz Stańdo, Starosta Powiatu Tomaszowskiego Mariusz Węgrzynowski, Prezydent Tomaszowa Marcin Witko, członkowie zarządu powiatu – Elżbieta Łojszczyk, Marek Kubiak, Michał Czechowicz i Leszek Ogórek, Przewodnicząca Rady Powiatu Wacława Bąk, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Iwona Sudak, z-ca dyrektora Tomasz Migała, radna powiatowa Teodora Sowik oraz delegacje 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, KP PSP w Tomaszowie, Koła Ruchu Narodowego w Tomaszowie, a także nauczyciele i przedstawiciele instytucji oświatowych. Dopełnieniem uroczystości był mini koncert patriotyczny podopiecznych Centrum: Wiktorii Bąk i Zuzanny Ignasiak. Goście wpisali się również do kroniki poświęconej płk. Witoldowi Pileckiemu.