Prezydent powołał Pełnomocnika ds. Seniorów

307

Autor: Urząd Miasta

Od wielu lat miasto Tomaszów Mazowiecki realizuje Miejski Program Działań na rzecz Seniorów „Tomaszów dla seniorów” przy współpracy środowiska senioralnego. Podkreślając znaczenie osób starszych dla miasta oraz by jeszcze efektywniej współpracować z seniorami i pomagać im, prezydent Marcin Witko powołał Pełnomocnika ds. Seniorów, którym została p. Wanda Rybak.

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) diagnozowanie problemów społecznych w zakresie potrzeb osób starszych;

2) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań z zakresu osób starszych;

3) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału ludzi starszych na rzecz inicjatyw lokalnych;

4) reagowanie na wszelkie przejawy dyskryminacji seniorów;

5) współpraca z Tomaszowską Radą Seniorów w Tomaszowie Mazowieckim, instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów;

6) wspieranie seniorów w kontaktach z instytucjami publicznymi;

7) inicjowanie uroczystości i wydarzeń adresowanych do seniorów.