Zostań jednym z nas !

222

Autor: KPP

10 marca 2021 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 70 nowo przyjętych policjantów. To pierwszy nabór do służby w łódzkim garnizonie policji w 2021 roku. Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach policji naszego garnizonu. Czterech z nich służbę pełniło będzie w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Na rok 2021 zaplanowano jeszcze pięć terminów przyjęć. Dołącz do Nas! Nie zwlekaj! Złóż dokumenty do służby już dziś! Znajdziesz je na naszej stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce ,,Rekrutacja” lub www.tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl w zakładce ,,Praca i służba w Policji – dobór”.

W uroczystości na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina udział wzięli I Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, przewodniczący NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer oraz przedstawiciele kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji.

Rotę ślubowania wypowiedziało 70 nowo przyjętych funkcjonariuszy w tym 52 policjantów i 18 policjantek.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi  nadinsp. Sławomir Litwin.  

Czterech spośród siedemdziesięciu nowoprzyjętych policjantów trafi po szkoleniu podstawowym do tomaszowskiej jednostki. Właśnie z tymi kursantami spotkał się 4 marca br. Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman, który serdecznie przywitał swoich podwładnych. Była to doskonała okazja do krótkiej rozmowy na temat policyjnego etosu, etyki zawodowej policjanta jak również możliwości jakie staną przed kursantami po pozytywnym zakończeniu szkolenia zawodowego. K

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

W bieżącym roku planowanych jest kolejnych pięć naborów w poniższych terminach:

-20 kwietnia 2021 r.

-13 lipca 2021 r.

-15 września 2021 r.

-3 listopada 2021 r.

-30 grudnia 2021 r.

Zostań Łódzkim Policjantem

Nie zwlekaj! Złóż dokumenty do służby już dziś!

Niezbędne dokumenty , które musisz złożyć znajdziesz  na naszej stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce „Rekrutacja” lub www.tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl w zakładce ,,Praca i służba w Policji – dobór”

Następnie wyślij je pocztą lub włóż do specjalnie przygotowanej w tym celu skrzynki doborowej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Masz pytania?

Skontaktuj się z Nami – KWP w Łodzi

pod nr tel. 47 841 13-65 / 22-18

lub napisz:

promocjakwp@ld.policja.gov.pl

dobor@ld.policja.gov.pl

Informacji udzielamy również bezpośrednio przez Nasz fanpage.

Niezbędnych informacji i pomoc w rekrutacji udzielą Ci również pracownicy Zespołu Doboru i Kadr Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w kontakcie telefonicznym – tel. 47 846 22 27 lub drogą elektroniczną email: dobor@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl