Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Samorządności

109

Autor i foto: SP Nr 12 im. Jana Pawła II

W tym roku z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, który wypadł w niedzielę, a w naszej szkole był obchodzony w piątek Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Samorządności. W tym dniu w każdej klasie uczniowie poprowadzili lekcje: przyrody, religii, fizyki, chemii, historii, matematyki, techniki oraz języka polskiego i angielskiego. Wszyscy uczniowie prowadzący lekcje bardzo sumiennie przygotowali się do prowadzonych zajęć wykorzystując zasoby Internetu, prezentacje, quizy oraz informacje z podręcznika. W dniu 21 marca również wypada Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa – Dzień Kolorowej Skarpetki. Uczniowie klas ósmych w ostatnim dniu egzaminów próbnych przyszli do szkoły w kolorowych skarpetkach nie do pary, aby pokazać, że integrują się z osobami z zespołem Downa.