Nowy Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

621

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

Przekazanie sztandaru jest chwilą wyjątkową i doniosłą, gdyż sztandar jest wyrazem szacunku dla tradycji i przywiązaniem do jednostki wojskowej. 31 marca 2021 cz.p.o dowódcy płk Piotr GOŁOS przekazał sztandar nowemu dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk. dr inż. Mariuszowi PAWLUKOWI. Uroczystość przekazania dowodzenia odbyła na Placu Apelowym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, przebieg jej został zaplanowany zgodnie z ceremoniałem wojskowym, jednak ze względu na zaistniałą sytuację w kraju, uroczystość odbywała się w reżimie epidemicznym.

Udział w wydarzeniu wzięli między innymi reprezentanci władz państwowych i samorządowych. Przedstawiciele służb mundurowych, przy udziale występującego w imieniu dowódcy generalnego gen. dyw. Macieja JABŁOŃSKIEGO Inspektora Wojsk Lądowych.

Kulminacyjnym punktem ceremonii było przekazanie sztandaru 25BKPow., podpisanie protokołów i złożenie meldunku o zdaniu i objęciu obowiązków.

W swoim przemówieniu generał JABŁOŃSKI podkreślił dotychczasowe osiągnięcia służbowe nowego Dowódcy, życząc sukcesów w dowodzeniu 25 Brygadą „…jestem przekonany, że dowodzona przez Pana brygada, będzie realizowała zadania na najwyższym poziomie…”, generał podziękował również pełniącemu obowiązki dowódcy płk. Piotrowi GOŁOSOWI za dotychczasowe skuteczne dowodzenie brygadą.

W dalszej części uroczystości głos zabrał nowy Dowódca, który podkreślił „… doświadczenie które zdobyłem jako żołnierz Wojsk Specjalnych, a następnie Dowódca GROM stanowić będzie dla mnie drogowskaz w pokonywaniu trudności a otrzymany dziś sztandar Brygady , symbolizować będzie zdecydowanie i determinacją w dążeniu do skutecznego dowodzenia…Decyzja o wyznaczeniu mnie na dowódcę 25BKPow jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem…”– powiedział w swoim przemówieniu pułkownik dr inż. Mariusz PAWLUK. Dowódca otrzymał symboliczny wyróżnik kawalerii powietrznej– bordowy beret. Ostatnim elementem zbiórki była defilada wojskowa, która odbyła się przy akompaniamencie orkiestry wojskowej z Radomia.

Przed oficjalną częścią przekazania dowodzenia, w intencji nowego Dowódcy w kościele garnizonowym w Nowym Glinniku została odprawiona msza święta, celebrowana przez kapelana 25BKPow. płk. Piotra Kowalczyka. Po mszy Dowódca złożył kwiaty i zapalił znicze na grobach i w miejscach pamięci, poległych żołnierzy z 25BKPow.