Podsumowanie konkursu wiedzy o Tomaszowie Mazowieckim

96

Autor: Starostwo Powiatowe

W dniach 8-15 marca 2021 roku na terenie Szkoły Podstawowej przy SOSW został przeprowadzony Konkurs „Wiedzy Turystyczno-Historycznej o Tomaszowie Mazowieckim i Okolicach”.

190 lat temu Tomaszów Mazowiecki otrzymał prawa miejskie. W konkursie brali udział uczniowie klas: V, VI, VII, VIII, VIbau, VIIau w sumie 28 osób.

Konkurs przebiegał w formie hybrydowej (ze względu na reżim sanitarny). Kolejne klasy oglądały multimedialne prezentacje o Tomaszowie i okolicach, a następnie rozwiązywały test wiedzy.

4 osoby rozwiązały najlepiej:

  1. Konrad Pietruszczak klasa VIaub 23 punkty I miejsce

2. Wiktoria Duda klasa VI 21 punktów II miejsce

3. Jakub Stańdo  klasa VIII 17 punktów III miejsce

4. Emil Elas klasa VIIau 16 punktów IV miejsce

Drobne upominki i nagrody ufundował Wydział Edukacji, Kultury I Sportu Urzędu Miasta Tomaszowa Maz oraz Wydział Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego.  Są one wspaniałym zwieńczeniem pracy dzieci, które w miarę swoich możliwości poszerzają wiedzę o rodzinnym mieście i regionie, z którego pochodzą.

Organizatorki konkursu, nauczycielki Edyta Goździk i Anna Tomczyk bardzo dziękują wszystkim uczestnikom konkursu za aktywne i kreatywne podejście do zadania jak i fundatorom nagród za ciekawe i piękne nagrody.

Nasze rodzinne miasto Tomaszów Mazowiecki w pełni zasługuje na to, aby wiedza o nim budziła ciekawość wśród dzieci i szacunek wśród dorosłych.