Spotkania profilaktyczne online z uczniami tomaszowskich szkół i przedszkoli

150

Autor: KPP

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży koordynatorka ds. profilaktyki Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim st.sierż. Monika Czarnecka prowadzi w formie kaskadowej serię spotkań z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych i średnich. W trosce o ich zdrowie spotkania prowadzone są online w formie wideo czatu przy wykorzystaniu połączenia internetowego.

Od ponad roku wspólnym wysiłkiem ograniczamy rozprzestrzenianie się groźnego wirusa jakim jest SarsCoV-2. To wymusiło przeniesienie wielu naszych aktywności a także tam gdzie to możliwe, pracę i naukę do sieci internetowej. Właśnie przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych z przedszkolakami oraz uczniami szkół podstawowych i średnich spotyka się tomaszowska policjantka pełniąca funkcję koordynatora ds. profilaktyki. Narzędzia te pozwalają st.sierż. Monice Czarneckiej kaskadowo prowadzić interaktywne zajęcia z dziećmi i młodzieżą na odległość, w trakcie których w przystępnej dla danej grupy formie, przekazuje mnóstwo cennych informacji na temat bezpiecznych zachowań. To również doskonała okazja do zaprezentowania policyjnego zawodu i zainteresowania uczniów szkół średnich procesem rekrutacji do naszej formacji.

Taka forma kontaktu uczniów z policjantkom spotkała się z pozytywną oceną dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów. Z pewnością tomaszowscy policjanci będą kontynuowali właśnie taką formę edukacji młodzieży o bezpieczeństwie do czasu całkowitego zniesienia obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa.