9 Maja – Dzień Europy

138

Autor: SP Nr 14 im. Orła Białego

Dzień Europy został ustanowiony na 9 maja w rocznicę przedstawienia tzw. Planu Schumana z 1950 roku, w którym francuski polityk Robert Schuman zaproponował wspólną kontrolę nad produkcją węgla i stali. Wybór zakresu integracji nie był przypadkowy. Połączenie tych gałęzi gospodarki miało uniemożliwić w przyszłości powrót do zbrojeń przeciwko sobie i w ten sposób zapobiec wybuchowi wojny między współpracującymi państwami. Proces integracji rozpoczął się od powstania wspólnot europejskich, a przełomowym wydarzeniem było podpisanie traktatu z Maastricht w 1992 roku, na mocy którego utworzono – Unię Europejską (EU). Polska dołączyła do wspólnoty 1 maja 2004 roku. Od momentu akcesji nasz kraj.