Finalizacja inwestycji na DW 726

92

Autor :Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Jedną z inwestycji, jaką na terenie powiatu tomaszowskiego prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, jest rozbudowa w Liciążnej. To kolejne zadanie realizowane na drodze nr 726 w ciągu ostatnich lat.

Zaawansowanie robót to ok 98 %. Pod koniec kwietnia drogowcy układali warstwę ścieralną. Pozostały roboty wykończeniowe, m.in. związane z oznakowaniem poziomym.

Termin umowny zakończenia robot, to połowa czerwca tego roku, a wartość zadania wynosi 11 milionów złotych. Inwestycja jest realizowana z budżetu samorządu województwa łódzkiego.

A na modernizowanym odcinku sporo zmian, bo oprócz wymiany konstrukcji jezdni z poszerzeniem do 7 metrów, powstały nowe chodniki, zatoki autobusowe, oświetlenie, zjazdy – co akurat istotne jest dla bezpieczeństwa mieszkańców. Do tego powstał zupełnie nowy przepust, który zastąpił dotychczasowy, stary most na rzeczce Struga. Wybudowane zostało również nowe odwodnienie drogi.

Wspomniana rozbudowa, to stosunkowo niewielka, ale istotna inwestycja dla kierowców i mieszkańców. Poprawia bezpieczeństwo, zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu. Jest też ważna dla tranzytu, łącząc Opoczno, gdzie droga nr 726 łączy zagłębie ceramiczne z drogą ekspresową S8 w Rawie Mazowieckiej, co ma oczywisty wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

Na ternie powiatu tomaszowskiego prowadzona jest również rozbudowa: drogi wojewódzkiej nr 713 w ramach przejścia przez Tomaszów oraz odcinka z Ujazdu do Kurowic.