Jakie zawody najczęściej występują w zgłoszeniach do ubezpieczeń w ZUS?

166

Pracownik ochrony fizycznej, sprzedawca i kierowca samochodu ciężarowego oraz ankieter – to najczęściej wykazywane 6-znakowe kody zawodów w dokumentach zgłoszeniowych do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Do tej pory do ZUS wpłynęło ponad 161 tys. zgłoszeń z kodami zawodów z całej Polski.

– 16 maja weszła w życie ważna zmiana dotycząca zgłoszeń do ubezpieczeń. W dokumentach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA  należy wykazywać kod wykonywanego zawodu – przypomina Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

126 tys. nowych zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych

Liczba ZUS ZUA w których wykazano 6-cyfrowy kod zawodu wyniosła niemal 126 tys. Wśród tych zgłoszeń najliczniejszym zawodem jest pracownik ochrony fizycznej – ta grupa zawodowa stanowi 4,5 proc. wszystkich wykazywanych zawodów w dokumentach zgłoszeniowych. Drugą pozycję, czyli około 2,6 proc. dokumentów zgłoszeniowych, zajmują jednocześnie sprzedawca i kierowca samochodu ciężarowego. Trzecia natomiast należy do magazynierów (robotnik magazynowy, magazynier) – 2,3 proc.

Analizując szczegółowo dane ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń), na poziomie 3-cyfrowych kodów, w grupie: pracownicy usług ochrony, dla której złożono najwięcej dokumentów zgłoszeniowych, wykazano 15 różnych zawodów. Najliczniejsze to: pracownik ochrony fizycznej, pozostali pracownicy ochrony osób i mienia, portier, pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani czy ratownik wodny.

Najwięcej ankieterów w zgłoszeniach do ubezpieczenia zdrowotnego

Z kolei liczba dokumentów ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) wyniosła ponad 35 tys.  W tym przypadku najwięcej zgłoszeń dotyczy ankieterów, to aż 11,6 proc. Drugie miejsce w liczbie zgłoszeń zajmują pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani – 3,2 proc., co stanowi niemal czterokrotnie mniej niż zawód ankietera. Pracownicy ochrony fizycznej w tym przypadku stanowią 1,7 proc. wszystkich zawodów wykazanych w tym zgłoszeniu i uplasowali się na 6 miejscu pod względem liczebności złożonych dokumentów.

Analizując 3-cyfrowy kod zawodu to na prowadzenie wysuwa się grupa zawodowa: pracownicy do spraw informowania klientów, która stanowi 13,7 proc. ogółu wszystkich dokumentów ZUS ZZA. W tym obszarze płatnicy składek wykazali 16 kodów. Pierwsza piątka to ankieter, pozostali ankieterzy, rejestratorka medyczna, pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center), recepcjonista hotelowy.

Dla celów statystycznych

Informacja o kodzie zawodu będzie wykorzystywana głównie do celów statystycznych np. przy budowaniu polityki państwa na najbliższe lata, w tym zdrowotnej. Potrzeba pozyskiwania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych dotyczących wykonywanego przez ubezpieczonego zawodu wynika także z coraz liczniejszych przypadków zgłaszania zapotrzebowania na dane statystyczne m.in. przez ministerstwa, Główny Urząd Statystyczny, instytuty naukowo-badawcze oraz uczelnie.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego