Dzień Dziecka w ZSP 1 – „Piknik na trawie”

360

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego uczniowie wraz z wychowawcami i opiekunami obchodzili Dzień Dziecka na świeżym powietrzu. Wykorzystaliśmy ten dzień do integracji zespołów klasowych, do aktywności fizycznej, relaksu i odpoczynku. Zachęcamy Ósmoklasistów, aby zostali uczniami „Mechanika” i w przyszłości włączyli się do pracy na rzecz społeczności szkolnej w Samorządzie Uczniowskim.