DARMOWE SZKOLENIE „Renta z tytułu niezdolności do pracy”

163

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi oraz Fundacja Aktywizacja, zapraszają osoby z niepełnosprawnością, problemami zdrowotnymi, które utrudniają znalezienie zatrudnienia lub pracę w dotychczasowym zawodzie na bezpłatne spotkanie online dotyczące renty z tytułu niezdolności do pracy.

Na szkoleniu poruszone zostaną takie zagadnienie jak:

– warunki nabycia prawa do renty,

– pojęcie niezdolności do pracy,

– rodzaje renty z tytułu niezdolności do pracy,

– brak prawa do emerytury jako warunek przyznania renty,

– staż uprawniający do renty,

– powstanie i ustanie prawa do renty,

– wysokość renty,

– zawieszenie i zmniejszenie renty,

– tryb postępowania o przyznanie renty,

– wypłata renty,

– o czym osoby pobierające rentę powinny powiadomić ZUS.

Szkolenie odbędzie się 17 czerwca w czwartek, w godzinach od 10:00 do 12:00. Szkolenie jest online i odbędzie się na platformie ZOOM.

Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

I Oddziału w Łodzi i będzie tłumaczone na język migowy. Organizatorem spotkania jest Fundacja Aktywizacja oraz I Oddział ZUS w Łodzi.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu proszone są o wcześniejsze zapisanie się drogą mailową poprzez wysłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail pod który można wysłać zaproszenie na szkolenie) na adres: marta.roskowinska@aktywizacja.org.pl. Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zapisów.

Szczegóły pod linkiem.

Monika Kiełczyńska Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego