Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

311

Autor: Urząd Miasta

Wszystkie pary małżeńskie zamieszkałe w Tomaszowie Mazowieckim, które w 2021 roku obchodzą 50-lecie pożycia małżeńskiego, mogą się zgłaszać do Urzędu Stanu Cywilnego w celu dokonania zgłoszenia swojego jubileuszu (osobiście lub telefonicznie pod nr 44 724 22 79) dla przygotowania wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W porozumieniu z Jubilatami i za ich zgodą odpowiedni wniosek może złożyć do USC rodzina Jubilatów. Zapraszamy również pary małżeńskie, które już obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, a nie zostały odznaczone Medalami.