Odnowiona i odmieniona „Majowa”

300

Autor: Starostwo Powiatowe

Na terenie powiatu tomaszowskiego znajduje się jedna z najstarszych placówek kształcenia specjalnego nie tylko w województwie, ale również w kraju. Mowa oczywiście o Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym mieszczącym się przy ul. Majowej. Szkoła od wielu lat zapewnia wszechstronny rozwój i opiekę uczniom i młodzieży z różnorodnymi dysfunkcjami np. autyzmem, niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym. Uczniowie objęci są nauczaniem w Szkole Podstawowej, Branżowej Szkole I stopnia, Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz opieką wychowawczą w internacie. W zakresie wyposażenie bazy dydaktycznej jako jedyna placówka tego typu posiadamy profesjonalną ściankę wspinaczkową, a także przystosowane i dobrze wyposażone pracownie technologiczne do kształcenia zawodowego w kierunkach: kucharz, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. W zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankowie korzystają z sali integracji sensorycznej, pracowni do pracy w zakresie treningu słuchowego metodą Tomatisa oraz trzech pracowni logopedycznych. Na wyposażeniu placówki znajdują się dwie pracownie informatyczne, dwie świetlice szkolne, dwie sale gimnastyczne, kuchnia i dwie jadalnie. Na rozległym terenie zielonym placówki znajduje się kompleks boisk „ORLIK” oraz plac zabaw „Radosna szkoła”.

Na zdjęciu: wyremontowane pomieszczenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim

Z roku na rok systematycznie modernizowane są budynki Ośrodka i unowocześniana baza dydaktyczna, zwiększają się więc nakłady na inwestycje związane z remontami budynków, czy obiektów sportowych. W wyniku tych prac wykonano remont centralnego ogrzewania w budynku głównym dawnej ZSZ, w budynku warsztatowym i sali gimnastycznej, polegający na wymianie stalowych rur oraz grzejników na nowe. Zamontowano również nowe umywalki i krany. Ponadto remonty objęły malowanie kilku klasopracowni, biblioteki szkolnej, korytarzy, dwóch klatek schodowych, klubu uczniowskiego oraz częściowo sali gimnastycznej. Wcześniej na podłogach      w klasach położono płytki i wykładziny podłogowe – linoleum. Ale na tym nie koniec. Dokonano również wymiany drzwi na nowe w wielu pomieszczeniach szkolnych i biurowych.

Na zdjęciu: wyremontowane pomieszczenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim

Zmiany dokonały się też wokół szkoły. Wykonano termomodernizację dachu i elewacji głównego budynku, która obejmowała min.: docieplenie ścian, położenie nowych tynków, orynnowanie a także położenie kostki brukowej wokół szkoły. Kompleksowo wyremontowano dach na budynku sali gimnastycznej oraz naprawiono elewację jednej z jej ścian.

Na zdjęciu: wyremontowane pomieszczenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim

W pięciu klasach, w bibliotece szkolnej, w aneksie korytarza na pierwszym piętrze, w sekretariacie i szatni położone zostały płytki podłogowe. W wyremontowanych salach lekcyjnych czekały na uczniów nowe kolorowe i funkcjonalne meble oraz pomoce dydaktyczne. Dzięki temu klasopracownie stały się bardziej przestronne i jasne, co na pewno wpływa  pozytywnie na motywację uczniów do nauki. Wyremontowano również pracownię informatyczną. Unowocześniono i zmodernizowano komputerowy system informatyczny, który umożliwia uczniom poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań. Zaadoptowano jedno z pomieszczeń na potrzeby nauczania zdalnego.

Korytarze szkolne nabrały miłego dla oka wizerunku przestrzennego. Na ścianach pojawiły się nowe tablice ścienne, obrazy i dekoracje wykonane przez uczniów i nauczycieli.

Zmiany w otoczeniu i wnętrzu szkoły znacząco poprawiły estetykę i uczyniły to miejsce jeszcze bardziej przyjaznym dla dzieci, a także wszystkich odwiedzających. Odnowiona szkoła sprzyja miłej atmosferze panującej zarówno w czasie lekcji jak i przerw. Mamy nadzieję, że te inwestycje, które znacznie poprawiły warunki lokalowe placówki, przyczyniły się do tego, że uczniowie przychodzą do szkoły z entuzjazmem i czują się w niej bezpiecznie, a nauka i praca stały się o wiele przyjemniejsze a przez to bardziej skuteczne.

Na zdjęciu: wyremontowane pomieszczenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim

Środki finansowe na remonty w Ośrodku pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (termomodernizacja), budżetu Starostwa Powiatowego oraz z funduszy Rady Rodziców i wpływów darczyńców.

W ramach darowizny i sponsoringu szkoła otrzymała:

– 300 m2 płytek podłogowych (Ceramika Paradyż)

– sprzęt rehabilitacyjny (z Polskiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem),

– trzy laptopy z oprogramowaniem (za pośrednictwem organu prowadzącego w ramach rządowego projektu „Zdalna szkoła”)

– wykonanie prac remontowych przez firmy budowlane (MIX-BUD, CELERIS, HYDROBUD) polegających na położeniu płytek podłogowych w bibliotece, malowanie ścian        w aneksie korytarza na I piętrze szkoły, wymalowania ściany w sali gimnastycznej.

Aby zachęcić uczniów do dbania o nowo wyremontowaną szkołę, ogłoszono w placówce konkurs na najpiękniejszą klasę. Jak zawsze nauczyciele i uczniowie stanęli na wysokości zadania i z wielką starannością przygotowali swoje klasy do konkursu, który wyłonił troje zwycięzców a trzy klasy otrzymały wyróżnienia.

Szczególnie w tym roku szkolnym 2020/2021 mieliśmy szczyt remontów i odnowień pomieszczeń szkolnych w naszej szkole. Czas niektórych remontów dobiegł końca i dlatego nasza placówka zyskała nowocześniejszą odsłonę, co spowodowało zmianę wizerunku szkoły, a uczniowie uzyskali nową i bardziej nowocześniejszą przestrzeń do nauki i zabawy.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki.  Z przyjemnością zapoznamy Państwa z charakterem naszej pracy oraz bazą dydaktyczno–wychowawczą.