Znaleziono dwa telefony nad Zalewem w Czarnocinie

438

Autor: KPP

19 czerwca 2021 roku w rejonie zalewu w miejscowości Czarnocin pow. piotrkowski znaleziono dwa telefony tj. jeden marki iPhone z dwiema kartami SIM oraz Samsung z jedną kartą SIM, które obecnie znajdują się w policyjnym depozycie w Komisariacie Policji w Rokicinach. Osoba/y, która/e utraciła/y w wymienionych okolicznościach przedmiotowe urządzenia proszona/e jest/są o kontakt z prowadzącym sprawę aspirantem sztabowym Tomaszem Matysiak pod numerami telefonów tel. 47 846 25 20 lub tel. kom 516 433 041