Kolejne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

408

Autor: Starostwo Powiatowe

We wtorek, 17 sierpnia 2021 roku, w Zespole Szkół I Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie, które udzielił Urząd Marszałkowski w Łodzi, Klubowi Sportowemu “Nemo” z Tomaszowa Mazowieckiego i gminie Czerniewice.

Na zdjęciu: od prawej : Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Justyna Kubiak – skarbnik Klubu Sportowego Nemo, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Maciej Pawlik – prezes Klubu Sportowego Nemo, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku WOjewództwa Łódzkiego, podczas podpisania umowy na dofinansowanie z Urzędu marszałkowskiego w Łodzi

Udział w spotkaniu wzięli: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Ewa Wendrowska i Janusz Ciesielski – radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, Andrzej Bednarek – Wójt gminy Czerniewice I przedstawiciele Klubu “Nemo” – Maciej Pawlik – Prezes Klubu i Justyna Kubiak – Skarbnik Klubu.

„Znajdujemy się w Tomaszowie Mazowieckim w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego. Właśnie tutaj umówiliśmy się z podmiotami, które uzyskają wsparcie samorządu województwa łódzkiego. Dziś miałem przyjemność podpisania umowy z Klubem Sportowym Nemo w Tomaszowie Mazowieckim, który to będzie realizował cykl spotkań sportowych dla mieszkańców, dla dzieci i młodzieży miasta Tomaszów Mazowiecki. Będzie to dotacja, która będzie upowszechniała ciekawą dyscyplinę sportową, jaką jest koszykówka. Pożegnanie lata z koszykówką, z basketem dokładnie, w Tomaszowie, będzie realizowane przy wsparciu finansowym samorządu województwa łódzkiego. Kolejna umowa jaką podpisałem z panem wójtem Andrzejem Bednarkiem, reprezentującym gminę Czerniewice, dotyczy wsparcia finansowego samorządu województwa łódzkiego, którego udzielimy gminie Czerniewice, z przeznaczeniem na realizację inwestycji sportowej. Będzie to budowa boiska. 100 tysięcy złotych to kwota jaką samorząd województwa łódzkiego wesprze finansowo gminę Czerniewice. Nie mam wątpliwości, że będzie to inwestycja, która będzie odpowiednio służyła mieszkańcom tej gminy.” – powiedział Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.

Na zdjęciu: od prawej : Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Andrzej Bednarek – Wójt gminy Czerniewice, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, podczas podpisania umowy na dofinansowanie z Urzędu marszałkowskiego w Łodzi

„Miałam dziś ogromny zaszczyt uczestniczyć w podpisywaniu umów przez Urząd Marszałkowski, reprezentowany przez Wicemarszałka pana Zbigniewa Ziembę oraz radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego, panią Ewę Wendrowską i pana Janusza Ciesielskiego. Umowy podpisywane były dzisiaj na działania sportowe dla Stowarzyszenia Nemo oraz na budowę boiska w miejscowości Dąbrówka w gminie Czerniewice. W podpisywaniu umów uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszenia Nemo oraz osobiście wójt gminy Czerniewice, pan Andrzej Bednarek. Bardzo nas cieszy to, że Urząd Marszałkowski wspiera działalność organizacji pozarządowych, ale też samorządy w ważnych inicjatywach, skierowanych dla dobra mieszkańców, w tym wypadku na potrzeby rozwoju kultury fizycznej oraz tworzenia miejsc, gdzie młodzież, dzieci oraz dorośli mogą aktywnie wypoczywać, aktywnie uprawiać sport. Tym bardziej nas to cieszy, jako samorząd powiatowy, że to właśnie  na terenie powiatu tomaszowskiego wspierane są tak cenne inicjatywy.” – mówiła po spotkaniu Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: od prawej : Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Justyna Kubiak – skarbnik Klubu Sportowego Nemo, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Maciej Pawlik – prezes Klubu Sportowego Nemo, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku WOjewództwa Łódzkiego, podczas podpisania umowy na dofinansowanie z Urzędu marszałkowskiego w Łodzi

„Spotykamy się dzisiaj w powiecie tomaszowskim, by podpisać umowę na obiekty rekreacyjno-sportowe. To już są następne takie obiekty i finanse, które przekazujemy, jako samorząd województwa łódzkiego, bo wcześniej pieniądze trafiły do gminy Lubochnia i do gminy Rzeczyca. Cieszymy się, że samorząd łódzki, wojewódzki, wspiera gminy powiatu tomaszowskiego i ja, jako radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, z tego regionu, chciałabym, żeby tego typu wydarzenia były bardzo często i żeby nasz powiat się rozwijał i żeby młodzież, dzieci, mogły korzystać, ale nie tylko, bo również, przecież te obiekty powstaną, będą dla osób dorosłych, które będą chciały z tego korzystać tym razem, choćby boisko w miejscowości Dąbrówka. Cieszymy się, że dzisiaj tutaj jesteśmy, że gminy startują w projektach, które przygotowujemy, no i to co najważniejsze, że wygrywają i że mieszkańcy będą mieli wspaniałe miejsca, gdzie będą mogli odpoczywać, ćwiczyć, aby podnosić swoją tężyznę fizyczną, a co za tym idzie również zdrowie.” – skomentowała działania samorządu województwa łódzkiego Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Na zdjęciu: od prawej : Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Justyna Kubiak – skarbnik Klubu Sportowego Nemo, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Maciej Pawlik – prezes Klubu Sportowego Nemo, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku WOjewództwa Łódzkiego, podczas podpisania umowy na dofinansowanie z Urzędu marszałkowskiego w Łodzi

„Spotykamy się dzisiaj po raz kolejny w Tomaszowie Mazowieckim, na podpisaniu umów na wsparcie działań w zakresie sportu i rekreacji. Bardzo się cieszę, że samorząd województwa łódzkiego, jako radny Sejmiku, mogę wspierać właśnie tego typu działania. Są to kolejne umowy w powiecie tomaszowskim. Dzisiaj podpisywaliśmy umowę z gminą Czerniewice, miejscowości Dąbrówka, na wybudowanie miejsca sportu i rekreacji, a także umowę na wsparcie zajęć sportowych Stowarzyszenie Nemo, dla mieszkańców Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego, którzy będą mogli korzystać z tych usług i myślę, że jest są to bardzo ważne środki, które pomagają rozwijać się naszemu społeczeństwu i spędzać w sposób taki dla naszych mieszkańców, spędzać w sposób taki zdrowy, sportowy, wolny czas. Tak że są kolejne umowy, które podpisujemy właśnie tutaj w Tomaszowie, na wsparcie dla samorządów i organizacji, dla stowarzyszeń, działających na terenie powiatu tomaszowskiego. Bardzo się z tego cieszę, że jest tak duża aktywność ze strony samorządów, ze strony stowarzyszeń, działających na terenie Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego, ale także dużą jest moją radością, że biorę w tym udział, jako radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, że możemy, samorząd województwa łódzkiego może wspierać właśnie tego typu działania i w tym miejscu chciałbym też zachęcić do kolejnych konkursów, które są ciągle ogłaszane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, żeby jak najwięcej inicjatyw było można było wesprzeć w Tomaszowie i w powiecie tomaszowskim.” – powiedział Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego.