Nauczyciele z awansami zawodowymi

164

Autor: Urząd Miasta

23 sierpnia 2021 odbyło się uroczyste wręczenie nauczycielom szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, którego dokonał prezydent Marcin Witko. Wręczenie aktu poprzedziło złożenie ślubowania przez nauczycieli.

Posiedzenia komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego odbyły się 29 czerwca 2021 r. Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymali następujący nauczyciele:

1. Agnieszka Dębiec – nauczyciel Przedszkola nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4,

2. Natalia Kruk – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5,

3. Dorota Głusińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7,

4. Ewelina Biniek – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4.

Gratulujemy i życzymy licznych sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.