Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w ZSP Nr 1

483

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

W środę 1 września 2021 r. o godzinie 9.30 uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2021/2022. Dyrektor szkoły – Pan Dariusz Kwiatkowski powitał zaproszonych gości – przedstawicieli władz powiatu tomaszowskiego, reprezentantów 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, księży, grono pedagogiczne, w tym nowych nauczycieli, którzy  tym roku rozpoczną pracę w naszej szkole, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów w szczególności klas pierwszych, którzy rozpoczynają nowy etap edukacji. Przedstawiono kadrę kierowniczą szkoły oraz  wszystkich wychowawców klas pierwszych.

W przekazywanych zdaniach od zaproszonych gości dominowały życzenia: zdrowia, pogody ducha, wzajemnej życzliwości, pragnienia odkrywania talentów i rozwijania pasji oraz osiągania wysokich wyników w nauce i pracy dydaktyczno-wychowawczej.

1 września to czas szczególny i ważny dla Polaków. Z okazji 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w drugiej część uroczystości odbył się okolicznościowy apel przygotowany przez uczniów klas: 3 Icp, 3 Iwp, 2 IH oraz 4 MEt pod kierunkiem pana Mariusza Usztela, pana Marka Śmigla oraz pana Piotra Goljata.