Zamknięta ulica Radomska

766

Autor: MZK Tomaszów Mazowiecki

W związku z decyzją wykonawcy prac drogowych na drodze 713 o tymczasowym zamknięciu przejazdu ulicą Radomską od 8 września br. do odwołania (planowany czas prac ok 1 m-ca) wprowadza się zmiany w obsłudze komunikacyjnej autobusami MZK dzielnic Ludwików i Białobrzegi, zmiany obejmują szczególnie linii nr 8 i 9, korekty dot. kursów linii nr 3, 12, 36,

Zakres zmian obejmuje:

– część kursów w kierunku Białobrzeg zostanie skrócone do pętli przy ulicy Jana w Ludwikowie,

– część dotychczasowych kursów z Białobrzeg w kierunku centrum odbywać się będzie od pętli przy Jana wg obowiązującego rozkładu,

– w rejonie skrzyżowania ulic Radomska, Gminna, Opoczyńska i Wąwalska obowiązują tylko przystanki przy Wąwalskiej (łącznie z oczekiwaniem na synchronizację czasu odjazdu).

– dzielnica Białobrzegi obsługiwana będzie wg obowiązującego rozkładu linii nr 36, 37, 38 i wytypowanymi kursami linii nr 8 i 9,

– trasa linii nr 8 do Białobrzeg przebiega (obustronnie) od św. Antoniego ulicami: Modrzewskiego, Szymanówek, m. Wąwał, Wąwalska powrót na Opoczyńską. Dla kursów linii nr 8 do pętli przy Jana obowiązują przystanki na pętli przy Niebieskich Źródłach, dla kursów do Białobrzeg m.in. przy ul. Szymanówek,

– trasa linii nr 9 od Ludwikowskiej (w obu kierunkach) ulicami jak dla kursów linii nr 8 do Białobrzeg,

– część kursów linii nr 8 i 12 (plus jeden kurs linii 3) zostanie skomunikowanych poprzez wyznaczenie przystanków na których możliwa będzie przesiadka do autobusu z docelowym przejazdem,

– na przystankach w Białobrzegach i Ludwikowie zostaną wywieszone nowe rozkłady – obowiązujące od 9 września na żółtym papierze.

MZK przeprasza za utrudnienia i prośba o zapoznanie się z rozkładem przed podróżą autobusem opisanych linii.