Lekcje o atomie

357

Autor: I LO im. Jarosława Dąbrowskiego

W dniu 8. 10.2021 uczniowie klasy 3AP Naszej Szkoły w ramach Programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, uczestniczyli w wykładach „Lekcje o atomie” zorganizowanych przez Politechnikę Łódzką. Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej, od wielu lat jest zaangażowany w badania nad wykorzystaniem źródeł promieniowania, monitoringiem skażeń promieniotwórczych, przetwarzaniem i zabezpieczaniem odpadów promieniotwórczych oraz promieniotwórczością naturalną.

„Lekcje o atomie” to cykl zajęć, mających na celu przekazanie podstawowych informacji dotyczących źródeł energii elektrycznej, energetyki jądrowej oraz promieniowania jonizującego i konsekwencji jego wykorzystania. W ramach programu lekcji pan dr inż. Piotr Szajerski omówił metody detekcji promieniowania, w części praktycznej zaprezentował wykorzystanie dozymetru i miernika skażeń (licznik G-M) do wykrywania skażeń promieniotwórczych i oceny wielkości narażenia. W tematyce zajęć znalazły się również istotne zagadnienia związane ze zmianami klimatu, transformacją energetyczną, wpływem działalności przemysłowej na te zmiany,  skutkami środowiskowymi produkcji energii (w szczególności ze zmianami klimatu i zanieczyszczeniem powietrza), omówione zostały też przyczyny zmian klimatu i ich potencjalne skutki oraz źródła antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych.