„Tydzień dbania o relację” w SP nr 6

497

Autor: Urząd Miasta

Szkoła Podstawowa nr 6 przystąpiła do programu „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo” prowadzonego przez fundację „Dbam o mój zasięg”. Od 25 do 29 października w placówce odbywał się „Tydzień dbania o relacje”. Na każdy dzień zaplanowane zostały różnorodne działania mające na celu wzmocnienie relacji pomiędzy uczniami, ale również pomiędzy uczniami a nauczycielami.

Atrakcje przygotowane na każdy dzień tygodnia z pewnością pomagały w budowaniu dobrego samopoczucia i pozytywnych relacji. „Korytarz życzliwych słów” utworzyły prace uczniów mówiące o życzliwości wobec drugiego człowieka, uczniowie klas IV-VI uczestniczyli również w „Dniu Pieczonego Ziemniaka” w Ciebłowicach Dużych, w czasie którego zaprezentowały krótkie programy artystyczne. Były wspólne tańce i śpiewy. Nauczyciele czuwali nad pieczeniem ziemniaków. Tego dnia swój debiut miał chór złożony z kadry pedagogicznej. W tym samym czasie uczniowie klas I- III rozgrywali turnieje gier planszowych.

„Tydzień dbania o relację” w SP nr 6 upływał również w duchu sportowym. Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili na zajęciach rozgrywki sportowe. Rozmowy z uczniami na temat wyrozumiałości dla innych, empatii i współpracy w grupie oraz potrzeby codziennej aktywności fizycznej poprzedzały każdą lekcję. Wraz z końcem tygodnia szkołą zawładnął taniec pod hasłem „Tańczące relacje”. Uczniowie klas I- VIII zatańczyli ćwiczony wielokrotnie układ choreograficzny do znanego utworu z list przebojów. W szkole pojawiła się „Fotobudka emocji”, w której każdy uczeń mógł sobie zrobić zdjęcie.

„Szkoła odpowiedzialna cyfrowo” to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.