„Czy nasze dzieci muszą umierać”

448

Autor: ZSP Nr 3 im. Jana Pawła II

W dniu 2 listopada 2021r. w Centrum Kształcenia Zawodowego  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Maz. odbyła się konferencja szkoleniowa „Czy nasze dzieci muszą umierać” poświęcona zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży (kryzysy, depresja, samookaleczenia, samobójstwa).  Uczestnikami byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, instytucji  współpracujących i wspierających pracę szkół ( Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy – Wydz. Rodzinny i Nieletnich, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Państwowy Dom Dziecka), dyrektorzy, pedagodzy , psychologowie szkolni, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  Prelegentem był – Filip Tworkowski – psycholog, terapeuta, interwent kryzysowy, kurator zawodowy, członek Wojewódzkiego Panelu Ekspertów, współpracownik Regionalnego Centrum Polityki Społecznej i Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.  Wystąpiła również Aneta Suwaj – psycholog, psychoterapeuta, koordynator  powstałej w Tomaszowskim Centrum Zdrowia – Poradni Psychologicznej Dla Dzieci i Młodzieży ( oferta i zasady działania poradni).