Podsumowanie projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” w ZSP nr 1

193

Autor: Starostwo Powiatowe

4 listopada 2021 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w  Tomaszowie Mazowieckim podsumowane zostały działania projektowe „Ponadnarodowej Mobilności Uczniów”.

W uroczystości wzięła udział dyrekcja szkoły na czele z dyrektorem szkoły Dariuszem Kwiatkowskim oraz rodzice uczestników projektu na czele z Witoldem Mazurkiem – przewodniczącym Rady Rodziców przy ZSP nr 1. Przedsięwzięcie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki pn. „Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego” zostało zatwierdzone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 195.846 PLN. Projekt był realizowany przez 18 miesięcy i był skierowany do 26 uczniów wszystkich profili kształcenia zawodowego w ZSP 1. Projekt zakładał wyjazd uczniów na 11 dni do włoskiej szkoły zawodowej w miejscowości Foligno. Przedsięwzięcie prowadził koordynator Arkadiusz Świątek – nauczyciel przedmiotów zawodowych wraz z zespołem projektowym złożonym z nauczycieli ZSP 1.

Na zdjęciu: zdjęcie z podsumowania działań projektowych "Ponadnarodowej Mobilności Uczniów", które odbyło się 4 listopada 2021 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w  Tomaszowie Mazowieckim

Projekt dotyczył podniesienia kluczowych kompetencji uczniów ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Szczególny nacisk położony był na rozwój kompetencji osobistych, kreatywność i takie działania uczniów, które pozwolą im na rozwój pewności siebie, umiejętności językowych, twórczego działania w pracy indywidualnie oraz w grupie, działania, dzięki którym uczniowie zdobędą nowych przyjaciół, nawiążą znajomości, a ich horyzonty myślowe znacznie się poszerzą, kreując świadomych, współczesnych Europejczyków.

Na zdjęciu: zdjęcie z podsumowania działań projektowych "Ponadnarodowej Mobilności Uczniów", które odbyło się 4 listopada 2021 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w  Tomaszowie Mazowieckim

Uczniowie uczestniczyli z młodzieżą z Włoch we wspólnych zajęciach szkolnych oraz pozaszkolnych. Mobilności dwóch grup po 13 uczestników odbyły się we wrześniu. Obserwacje, przygotowanie własnych działań z pewnością pozwolą uczestnikom projektu na pełne zrozumienie i praktyczne przełożenie zdobytej wiedzy na nasze środowisko szkolne i przede wszystkim rozwój własny – wzmocnienie kompetencji językowych, społecznych, obywatelskich, cyfrowych, w zakresie przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej. Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście mieli okazję spróbować włoskich dań z makaronu, które zostały przygotowane przez uczestników projektu.

Uczestnicy odbyli przed mobilnością przygotowanie kulturowe, organizacyjne, szkolenie bhp oraz kurs języka angielskiego, który był językiem komunikacji.