„Ojczyzna w sercach się zaczyna…”.

709
Foto: Michał Skalski

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

10 listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość upamiętniająca 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym szczególnym czasie listopadowej zadumy przypomnieliśmy  o naszych rodakach, którzy walczyli o zachowanie polskości, a swoją postawą dali wyraz idei, że Ojczyzna, to powinność i odpowiedzialność.

Niezwykle wzruszające wystąpienie słowno-muzyczne przedstawili uczniowie klas 3 Met i 4 Iw oraz Daniela Busiak z klasy 1H, Mateusz Grabowski z klasy 4 MEt oraz Martyna Gradek z klasy 4Iw. Program przygotowały panie Joanna Kryszewska i Angelika Nowak przy wsparciu technicznym Adriana Gila z klasy 4Iw. Oprawę muzyczną przygotował pan Piotr Goljat.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom przedstawienia.