Warsztaty z fundacji ,,Aby nikt nie zginął” c.d.

119

Autor: SP Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

Współczesny świat niesie wiele zagrożeń dlatego duży nacisk kładziemy na działania profilaktyczne, które wpływają na podejmowanie przez dzieci właściwych decyzji i dokonywanie świadomych wyborów.

W dniach 17.11.2021 – 18.11.2021 odbywały się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez przedstawicieli fundacji ,,Aby nikt nie zginął”. Zajęcia pod nazwą ,,Łódź ratunkowa”, w których brała udział klasa 6a, miały na celu promowanie zdrowego stylu życia, bezpiecznego korzystania z internetu. Zajęcia profilaktyczne w przypadku młodszych dzieci miały bardziej zabawową formę. Uczniowie klas 1a, 1b, 2a, 2b, 3a uczestniczyły w warsztatach „Emotki -emocje i ich związek
z uzależnieniami”. Dzieci w czasie ćwiczeń poznały różne rodzaje emocji, nazywały je, dowiedziały się, jaki mają one wpływ na nasze zachowania i jak mogą się przyczyniać się do złych lub dobrych wyborów.

Uczniowie w czasie zajęć wykazywali dużą aktywnością, chętnie dzielili się swoimi pomysłami.