Akcja – Reakcja, czyli jak możemy przeciwdziałać agresji

45

Autor: SP Nr 8

Agresja to zjawisko powszechne i dobrze wszystkim znane, niestety coraz bardziej przybierające na sile. Wychowawca klasy Va zorganizował warsztaty dla rodziców pt. „Akcja – Reakcja, czyli jak możemy przeciwdziałać agresji”. Rodzice zostali podzieleni na 4 grupy 3 osobowe. Każda grupa musiała odnieść się do konkretnego przykładu agresji wcielić się w poszczególne zachowania konkretnych osób mianowicie: ofiary ataku, świadka wydarzenia i osoby atakującej. Następnie rodzice zaprezentowali efekty swojej pracy i wspólnie wypracowali sposoby jak można przeciwdziałać agresji.Agresja to zjawisko powszechne i dobrze wszystkim znane, niestety coraz bardziej przybierające na sile. Wychowawca klasy Va zorganizował warsztaty dla rodziców pt. „Akcja -Reakcja, czyli jak możemy przeciwdziałać agresji”. Rodzice zostali podzieleni na 4 grupy 3 osobowe. Każda grupa musiała odnieść się do konkretnego przykładu agresji wcielić się w poszczególne zachowania konkretnych osób mianowicie: ofiary ataku, świadka wydarzenia i osoby atakującej. Następnie rodzice zaprezentowali efekty swojej pracy i wspólnie wypracowali sposoby jak można przeciwdziałać agresji.