Przeciwko przemocy ze względu na płeć – konsultacje w MOPS

804

Autor: Urząd Miasta

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach kampanii „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć” organizuje od 29 listopada do 3 grudnia w godzinach 8-15.30 konsultacje i porady z psychologiem i pracownikiem socjalnym Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób zainteresowanych sprawami zapobiegania i zwalczania przemocy oraz osób będących ofiarami przemocy.

Konsultacje i porady odbywać się będą w MOPS Tomaszów Mazowiecki, ul. Cekanowska 5, pokój nr 4 – pater, tel. 513 410 538 lub 513 410 858 – Psycholodzy, 666 537 961 lub 502 041 127 Pracownicy socjalni ds. przemocy).

Międzynarodowa kampania „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć” ma na celu wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć. Czas trwania kampanii przypada każdego roku na dni pomiędzy 25 listopada ( Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet ) a 10 grudnia ( Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka ).