Ponad 1,5 miliona złotych na rozwój e-usług

116

Autor: Urząd Miasta

Miasto otrzymało  1 533 469, 06 zł dotacji na poprawę usług cyfrowych! Co to oznacza dla mieszkańców? Przede wszystkim lepszą i szybszą obsługę.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności e-usług. W ramach zadania rozwinięte zostaną narzędzia informatyczne niezbędne do świadczenia elektronicznych usług publicznych przez szerokie spektrum podmiotów. Miasto zrealizuje zadanie do września 2023 roku.

Z pozyskanych środków zostanie zrealizowana m.in. edukacja cyfrowa urzędników, kompleksowa cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych przez Urząd Miasta,  podjęte zostaną również działania związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.  Szkoły i placówki specjalne, w ramach swoich potrzeb otrzymają sprzęt IT.  

Działania prowadzone są w ramach partnerstwa miasta z jednostkami podległymi i nadzorowanymi, co stworzy podstawy merytoryczne i techniczne do kontynuowania wspólnych działań w zakresie rozwoju e-usług.

Urząd otrzymał dotacje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i został sfinansowany w ramach reakcji UE na pandemię COVID-19.