Prądu zabraknie w

367

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:

OPOCZNO

2022-03-24 08:00 – 15:00

Kawęczyn

2022-03-29 08:00 – 15:00

Janów Karwicki

TOMASZÓW MAZ.

2022-03-24 08:00 – 15:00

Przesiadłów dz. 477, 2/2

2022-03-25 08:00 – 15:00

Dębina

Stanisławów

Karolinów

Kaleń

2022-03-25 08:00 – 15:00         

Młynek

Szymanów

2022-03-28 08:00 – 15:00

Sangrodz

dz. nr 652, 654, 655, 657, 661, 666

2022-03-30 08:00 – 15:00

Świńsko 1

Kwiatkówka ul. Górna