Arena Młodych Łódź 2022

671

Autor: SP Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

Arena Młodych to spotkanie młodych ludzi w ogromnej przestrzeni- największa hala w Łodzi „Atlas Arena” i w ogromnej liczbie osób -kilkudziesięciu tysięcy. Ważne jest, aby poprzez takie spotkanie młodzi ludzie mieli doświadczenie wspólnoty Kościoła, młodego kościoła. W tej ogromnej liczbie młodzieży są osoby, które wierzą i takie, które szukają Boga. Ale jedni i drudzy przychodzą, bo szukają odpowiedzi na ważne, nurtujące ich pytania. Podczas tego wydarzenia wielu z nich otrzymuje odpowiedź.Każda nowa edycja jest innacel jest ten sam, natomiast jeśli chodzi o tematykę spotkania, to ona za każdym razem jest inna. Są kluczowe, stałe elementy – między innymi nowoczesna forma, w jakiej przemawiamy do młodego człowieka wykorzystująca ruch, taniec, gest, flagi, śpiew. Stałymi punktami są także Adoracja, spowiedź i modlitwa wstawiennicza. Ale za każdym razem są też zupełnie nowe elementy wpisujące się w program, odpowiadające temu, w jaki sposób zostało przygotowane spotkanie. Kluczem do całości jest Słowo Boga. To spotkanie jest oparte na Słowie Bożym i wszystko, co się ma wydarzyć, jest mocno z tym związane.Program jest zbudowany w taki sposób, aby młody człowiek został w nią wprowadzony i aby w którymś momencie zobaczył, że on jest w centrum tej Ewangelii. Doświadczył, że to nie jest tylko przedstawienie. Z tym się wiąże konkretne doświadczenie. I w tym oto wielkim i pięknym wydarzeniu uczestniczyła klasa ósma wraz ze swoim katechetą.