Spotkanie dyrektorów instytucji kultury z powiatu tomaszowskiego

258
Foto: Powiatowe Centrum Animacji Społecznej

Autor: Starostwo Powiatowe

W czwartek, 28 kwietnia 2022 roku, w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie dyrektorów instytucji kultury z powiatu tomaszowskiego oraz przedstawicieli Urzędów Gmin odpowiedzialnych za promocję. Dorota Ignasiak – dyrektor PCAS-u powitała gości, wśród których była Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Elżbieta Łojszczyk zwróciła uwagę na to, jak ważna jest współpraca wszystkich placówek, które zajmują się krzewieniem kultury na terenie naszego powiatu. Nadrzędnym celem spotkania było omówienie planu imprez, które będą organizowane w najbliższym czasie na terenie powiatu tomaszowskiego w oparciu o możliwość współpracy między poszczególnymi instytucjami kultury, zarówno w mieście, powiecie oraz w poszczególnych gminach. Inicjatywa jest odpowiedzią na zbliżający się Powiatowy Dzień Działacza Kultury, ale już dziś wiemy, że nie jest to ostatnie spotkanie w takiej formule. Wymiana pomysłów, doświadczeń i konstruktywna dyskusja uświadomiły wszystkim uczestnikom spotkania, jak ważne jest wspólne działanie i ile korzyści niesie ono dla odbiorców kultury.

Organizatorzy dziękują za tak liczny odzew. Szczególne podziękowania przekazane zostały Elżbiecie Łojszczyk, która trzyma pieczę nad kulturą w powiecie i była gościem honorowym spotkania.