Egzamin kadetów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

113

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

W wiosenny wtorek 17 maja 2022 roku kadeci klasy trzeciej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim zdawali egzamin edukacji wojskowej w ramach programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.
Egzamin składał się z dwóch części teoretycznej i praktycznej, które obejmowały wszystkie zagadnienia programowe, które kadeci poznawali podczas nauki przedmiotu jakim jest edukacja wojskowa.
Egzamin zrealizowany został przez żołnierzy – instruktorów z 7 batalionu kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego przy współpracy opiekuna klas wojskowych majora rezerwy Sławomira Miszczuka.