Apel podsumowujący rok szkolny w SP Nr 14

30

Autor: SP Nr 14 im. Orła Białego

22 czerwca w sali gimnastycznej odbył się ostatni apel. Rozpoczęła go Pani Dyrektor Ewa Brzezińska, która w kilku słowach podsumowała ubiegły rok szkolny i podziękowała uczniom za uczestnictwo w wielu szkolnych i pozaszkolnych przedsięwzięciach. Tradycyjnie już podczas tego apelu wręczane były nagrody za udziały w różnych konkursach szkolnych, powiatowych a nawet wojewódzkich.