FotoGraffia – warsztaty z fotografii analogowej

92

Autor: MCK

Warsztaty z fotografii analogowej to kolejny etap naszego projektu pn. „FotoGraffia”, z którym ruszyliśmy na początku czerwca. Spotkania z młodzieżą, która wzięła w nich udział, poprowadziła pani Małgorzata Wojtkiewicz. Zajęcia praktyczne poprzedziła część teoretyczna. Prelegentka opowiedziała młodzieży m.in. o początkach fotografii analogowej, jej prekursorach i pierwszych aparatach fotograficznych oraz sposobach utrwalania obrazu. Po części teoretycznej uczestnicy warsztatów wyruszyli w plener, by w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Zwieńczeniem warsztatów była praca w ciemni. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.