Mieszkańcy otrzymali już ponad cztery miliony dotacji na wymianę źródeł ciepła

352

Autor: Urząd Miasta

W ramach wdrażana Programu Priorytetowego Czyste Powietrze mieszkańcy naszego miasta złożyli 807 wniosków o dofinansowanie na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła bądź na termomodernizację budynków. Zawarto 668 umów, w ramach których zrealizowano dotychczas 378 przedsięwzięć związanych z celami Programu. Tym samym kwota wypłaconych dotacji wyniosła 4 306 810, 37 złotych.

Przypomnijmy, że Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie z Programu służy wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.