Zmiana limitu dotycząca ilości zakupu węgla. Nowe rozporządzenie

339

Autor: Urząd Miasta

Jest już nowe rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego. W myśl jego zapisów możliwe jest przeniesienie niewykorzystanego w pierwszym okresie paliwa stałego na następny okres, tj. od 1 stycznia 2023 r.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na drugi okres. Tym samym mieszkaniec, który w pierwszym okresie złoży wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, powiększonych o 500 kg).

Zmiana ta będzie dotyczyć również zakupów dokonanych przed wejściem w życie zmiany rozporządzenia (dzień 1 grudnia 2022 r.), a więc będzie korzystna dla mieszkańców, którzy wnioskowali o mniejszą ilość węgla w preferencyjnej niż 1 500 kg.