„Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”

266

Autor: SP Nr 8

27 października nasza szkoła przystąpiła do III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Akcja realizowana jest w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, a jej organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Celem akcji jest m.in. promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi uczniów na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego w szkole oraz zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.  W czwartek podczas przerw śródlekcyjnych uczniowie i nauczyciele naszej szkoły czytali przyniesione przez siebie lub wypożyczone z biblioteki szkolnej książki. Miejsce do czytania każdy wybierał sam. Najmłodszym uczniom kl. I – III wychowawczynie przygotowały kąciki czytelnicze oznaczone hasłem Przerwa na czytanie, w których nauczyciele i uczniowie czytali książki.