Zmiana systemu rejestracji i naliczania opłat w przedszkolach. Ułatwienia dla rodziców

181

Autor: Urząd Miasta

Nowe aplikacje „Obecność i Opłaty VULCAN” wprowadzane w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą już wkrótce zastąpią dotychczasowy system ATMS KIDS. Nowa darmowa aplikacja umożliwia rejestrację wejścia i wyjścia dziecka do/z przedszkola oraz rejestrowanie godzin pobytu dzieci w placówce, a tym samym naliczanie na ich podstawie odpłatności. Odnotowanie wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola będzie się odbywało poprzez zeskanowanie rozmieszczonych na terenie przedszkola kodów QR.

Uzupełnieniem aplikacji „Opłaty VULCAN” oraz „Obecność VULCAN” jest e-dziennik UONET+, który teraz umożliwi rodzicowi m.in. bieżące zgłaszanie nieobecności, otrzymywanie informacji o naliczonych odpłatnościach, stanie sald oraz będzie stanowił ważne narzędzie do komunikowania się między placówką a rodzicami. Poprzez e-dziennik wychowawca będzie mógł poinformować w szybki i skuteczny sposób o bieżących wydarzeniach grupy.

Aplikacja uczniowska UONET+ dostępna jest pod nowym tym adresem.

Zgłaszanie przez rodzica nieobecności dziecka w placówce, zgodnie z przyjętymi w danym przedszkolu zasadami, będzie możliwe na komputerze (dziennik elektroniczny) oraz w dzienniczku na smartfonie.

Rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby upoważnione do przyprowadzania i odbioru dziecka do/z przedszkola zostaną poproszeni o pobranie na telefon darmowej aplikacji ww. systemu „Obecność VULCAN” w celu mobilnej rejestracji czasu pobytu dziecka.

Instrukcja pobrania i korzystania z powyższej aplikacji znajduje się pod tym adresem.

Dotychczasowy System ATMS KIDS do prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu i kosztów pobytu w placówce będzie funkcjonował już tylko do końca stycznia 2023 r.

Przedszkola będą miały możliwość i czas na płynne przejście i dostosowanie się do nowego systemu, rozpoczęcie pracy w nowych aplikacjach, ewentualne usunięcie pojawiających się problemów technicznych, skuteczne przekazanie potrzebnych pracownikom i rodzicom informacji oraz wskazówek, a także upewnienie się, że nowy system działa sprawnie i bez zarzutu.

Przedszkolom zalecono zwrócenie szczególnej uwagi na przekazanie rodzicom wyczerpujących informacji dotyczących zasad korzystania z funkcjonalności nowych aplikacji, m.in. UONET+, OBECNOŚĆ, OPŁATY i korzystanie z nich przez rodziców dopiero po przeprowadzeniu zebrań informacyjnych na ten temat.

Szczegółowe informacje dla rodziców zamieszczone są również na stronach internetowych samorządowych przedszkoli.