Rekrutacja do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej kadetów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.

423

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Najlepszą i najskuteczniejszą odpowiedzią na współczesne zagrożenia jest wzmocnienie polskich Sił Zbrojnych. Dobrze rozumieją to kadeci popularnego w Tomaszowie Mazowieckim „Mechanika”, którzy w dniu 6 lutego br. w obecności przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tomaszowie Mazowieckim złożyli 24 wnioski o odbycie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
Kadeci, którzy podjęli decyzję o wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego mają do wyboru trzy rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo – dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).
Tegoroczni maturzyści klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczęli nowy rok od jednej z najważniejszych życiowych decyzji, jaką jest wstąpienie do służby przygotowawcze, w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Szkolenie naszych kadetów odbędzie się według nowego programu przygotowanego specjalnie dla uczniów – absolwentów klasach mundurowych, uczestników programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, a docelowo także Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Służba przygotowawcza jest dla nich skrócona. Jej zwieńczeniem jest uroczysta przysięga wojskowa. To efekt programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, który wychodzi do ochotników z bogatą ofertą służby wojskowej. Wszystkim kadetom, przysługują należne z tytułu ukończenia DZSW korzyści: uposażenie, pierwszeństwo w naborze do służby zawodowej oraz pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej.
Szkolenie podstawowe odbywane przez kadetów w skróconej formule będzie zarazem sprawdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych z przedmiotu „Edukacja wojskowa”, którego kadeci uczą się przez 3 semestry ostatnich dwóch lat nauki w szkołach ponadpodstawowych w ramach programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Łącznie absolwenci muszą odbyć i zaliczyć z wynikiem pozytywnym 185 godzin lekcyjnych w tym, w tym 45 teoretycznych i 140 praktycznych. Uczniowie oprócz możliwości odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej mogą też liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie wojskowe.
Wszystkim ochotnikom serdecznie gratulujemy, życzymy wszelkiej pomyślności, sukcesów w służbie i spełnienia marzeń.