XIV Powiatowe Ostatki w gminie Rokiciny

231

Autor: Starostwo Powiatowe

We wtorek, 21 lutego 2023 roku, w świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach, odbyły się XIV Powiatowe Ostatki, impreza, która po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, została zorganizowana. Organizatorami byli: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Jerzy Rebzda – Wójt Gminy Rokiciny, Paulina Dudek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rokicinach i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Rokiciny pod przewodnictwem Anety Waszczykowskiej. 

Powitani zostali zaproszeni goście, wśród których byli między innymi: Rafał Ambrozik – Senator RP, Dariusz Klimczak – Poseł na Sejm RP, Ewa Wendrowska i Janusz Ciesielski – radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, Teodora Sowik – radna Rady Powiatu Tomaszowskiego oraz Wójtowie Gmin Powiatu Tomaszowskiego. 

Na zdjęciu: uczestnicy XIV Powiatowych Ostatków w gminie Rokiciny, które odbyły się we wtorek, 21 lutego 2023 roku, w świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego razem z Jerzym Rebzdą dokonali uroczystego otwarcia imprezy. Elżbieta Łojszczyk 0dczytała list od Mariusza Węgrzynowskiego, który wystosował list do Wójta Gminy Rokiciny i uczestników spotkania. 

Na zdjęciu: uczestnicy XIV Powiatowych Ostatków w gminie Rokiciny, które odbyły się we wtorek, 21 lutego 2023 roku, w świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach, Mam zaszczyt reprezentować pana Starostę Tomaszowskiego, Mariusza Węgrzynowskiego, który do zaproszonych gości oraz uczestników dzisiejszych Powiatowych Ostatek skierował kilka słów. Pozwólcie Państwo, że je odczytam:

„Jak nakazuje zwyczaj naszych ojców, spotykamy się dziś w gminie Rokiciny na tradycyjnych Powiatowych Ostatkach łączących wspólną zabawę z promocją lokalnej kultury. Składam na ręce pana Wójta podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację czternastych Powiatowych Ostatków. Wydarzenie to pokazuje, że tradycja może być jednym z istotnych elementów aktywności lokalnej, a mieszkańcy z dumą dbają o swoją tożsamość. Tradycyjne ostatki to ostatnie dni przed wielkim postem. To czas przejścia od wielkiej zabawy do innej rzeczywistości, by w zadumie i powadze przygotować się do świąt Wielkiej Nocy. Słowa szczególnego uznania kieruję do Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały na dzisiaj, na dzisiaj barwne programy artystyczne z satyrą i tradycją w tle, wkład w pielęgnowanie folkloru, obyczajów, kultury ludowej oraz wartości polskiej wsi jest wyrazem lokalnego patriotyzmu i przywiązania do rodzimej ziemi. O zachowanie naszej tożsamości kulturowej apelował do nas wielki Polak Jan Paweł II słowami – Zachowajcie swoje korzenie, strzeżcie wartości i waszej kultury. Dzisiejsze wydarzenie wspaniale realizuje to zobowiązanie, bo czy jest coś ważniejszego, co możemy przekazać przyszłym pokoleniom niż nasza rodzinna tradycja? Za to zaangażowanie z całego serca Państwu dziękuję.

Życzę dalszych sukcesów i wytrwałości w kultywowaniu pięknych tradycji, bo to nasz największy skarb, siła i tożsamość, a wszystkim Państwu zebranym dziś w świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach. Życzę wspaniałej zabawy ostatkowej. Szczęść Boże. – Mariusz Węgrzynowski, Starosta Tomaszowski.”

Na zdjęciu: uczestnicy XIV Powiatowych Ostatków w gminie Rokiciny, które odbyły się we wtorek, 21 lutego 2023 roku, w świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach, W konkursie udział wzięły 10-osobowe grupy z następujących KGW: Koła Gospodyń Wiejskich Dębniak, gmina Ujazd, Koło Gospodyń Wiejskich Kierzanki z Sadykierza gmina Rzeczyca, KGW Kochanówka z Kochanowa i Henrykowa gmina Lubochnia, KGW Smardzewice gmina Tomaszów Mazowiecki, KGW Kreatywne Babki gmina Czerniewice, KGW ZakoBabki z Zakościela gmin Inowłódz.

Na zdjęciu: uczestnicy XIV Powiatowych Ostatków w gminie Rokiciny, które odbyły się we wtorek, 21 lutego 2023 roku, w świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach, Każda grupa w dowolny sposób przedstawiła tradycję ostatkową (strój, scenka, śpiew, monolog i inne). Prezentacje oceniała komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Agnieszka Biniek – naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Powiatu, Marek Piekarski – przewodniczący Rady Gminy Rokiciny, Paulina Dudek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rokicinach i Aneta Waszczykowska – przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Rokiciny. Komisja ocenia występy według następujących kryteriów: dobór repertuaru, czerpanie z polskich zapustowych tradycji ludowych, pomysłowość prezentacji, ogólny wyraz artystyczny. 

Na zdjęciu: uczestnicy XIV Powiatowych Ostatków w gminie Rokiciny, które odbyły się we wtorek, 21 lutego 2023 roku, w świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach, Pierwsze miejsce jury przyznało grupie z Koła Gospodyń Wiejskich ZakoBabki z Zakościela z gminy Inowłódz. Pozostałe zespoły zajęły równorzędne drugie miejsce. Wszyscy otrzymali nagrody ufundowane przez Mariusz Węgrzynowskiego – Starostę Powiatu Tomaszowskiego. Specjalne podziękowanie i upominek otrzymały tez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Rokiciny, które były zaangażowane w przygotowanie imprezy.