Przysięga wojskowa żołnierzy ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej

81

Autor: Starostwo Powiatowe

Wojskowej stacjonujących w 1 Batalionie Kawalerii Powietrznej wchodzącym w skład 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, złożyło przysięgę wojskową. Przysięga zakończyło się szkolenie podstawowe żołnierzy. 

Udział w uroczystości wzięli: Antoni Macierewicz – Marszałek Senior IX kadencji Sejmu RP, Robert Telus i Grzegorz Wojciechowski – Posłowie na Sejm RP. W imieniu Mariusza Węgrzynowskiego – Starosty Powiatu Tomaszowskiego, w uroczystości udział wziął Marek Kociubiński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego. 

Na zdjęciu: uczestnicy przysięgi wojskowej żołnierzy ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, która odbyła się w sobotę, 18 marca 2023 roku, na placu Józefa Piłsudskiego w centrum Rawy Mazowieckiej Żołnierze powtarzali słowa przysięgi wojskowej „Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic, stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”.

Na zdjęciu: uczestnicy przysięgi wojskowej żołnierzy ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, która odbyła się w sobotę, 18 marca 2023 roku, na placu Józefa Piłsudskiego w centrum Rawy Mazowieckiej „Szanowni Państwo, dzisiejsza przysięga tutaj w Rawie Mazowieckiej żołnierzy 1. Batalionu Brygady tomaszowskiej naprawdę robiła olbrzymie wrażenie. To jest dobrowolna służba powszechna, ale to są żołnierze, którzy się zdeterminowali, żeby służyć Polsce. Składając przysięgę, podjęli decyzję by odbudowywać siłę polskiej armii, gwarantować nam bezpieczeństwo, ale dla siebie realizować najwspanialszą, największą, najbardziej zdeterminowaną służbę, jaką każdy mężczyzna i każda kobieta może podjąć: służbę dla ojczyzny. Jestem przekonany, że także młodzież w Rawie Mazowieckiej oraz w Tomaszowie Mazowieckim, będzie zdeterminowana, żeby pójść do klas mundurowych, żeby wstąpić do wojska, żeby służyć ojczyźnie, bo nie ma większego i powszechniejszego dobra dla ojczyzny jak służba w wojsku. To ona dzisiaj odbudowuje siłę Polski, a Wy jesteście realizatorami tej siły.

Na zdjęciu: uczestnicy przysięgi wojskowej żołnierzy ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, która odbyła się w sobotę, 18 marca 2023 roku, na placu Józefa Piłsudskiego w centrum Rawy Mazowieckiej Panie pułkowniku, przedstawiciele Parlamentu, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, panie i panowie żołnierze, którzy dzisiaj podjęliście najważniejszą decyzję swojego życia, którzy dzisiaj podjęliście najważniejszą decyzję dla Polski. Jest dla mnie zaszczytem móc towarzyszyć Waszej przysiędze. Jest dla nas zaszczytem móc towarzyszyć odbudowie polskiej armii. Nie ma rzeczy ważniejszych w tym momencie historycznym, który przeżywamy, w najważniejszym momencie historycznym ostatnich setek lat. Przed Polską stoi wielkie wyzwanie. Wyzwanie związane z obroną Rzeczpospolitej, ale także z obroną całej Europy. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział ostatnio: Stany Zjednoczone są potrzebne Polsce, tak jak Polska jest potrzebna Stanom Zjednoczonym. To były słowa, które mówiły o tym, jak silna jest polska armia, jak ważna jest polska armia, jakie wielkie znaczenie ma po to, żeby ochronić pokój, zagrożony przez Federację Rosyjską, zagrożony przez imperializm, który ma zniszczyć całą Europę. To ważna decyzja. Siła polskiej armii sprawi, że to zagrożenie zostanie odrzucone, że będziemy bezpieczni, że będziemy silni, że Polska rośnie jako jedno z najważniejszych państw w Europie właśnie dlatego, że odbudujemy siłę polskiej armii, że Wy się decydujecie bronić naszą ojczyznę. Wasz patriotyzm, Wasza determinacja, Wasze poświęcenie jest dzisiaj dla Polski najważniejsze. Czołem żołnierze.” – do żołnierzy składających przysięgę oraz do ich rodzin powiedział Antoni Macierewicz – Marszałek Senior. 

Na zdjęciu: uczestnicy przysięgi wojskowej żołnierzy ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, która odbyła się w sobotę, 18 marca 2023 roku, na placu Józefa Piłsudskiego w centrum Rawy Mazowieckiej W czasie uroczystości żołnierze prezentowali na stoiskach nowoczesny sprzęt wojskowy, który cieszył się zainteresowaniem szczególnie najmłodszych. Również Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tomaszowie Mazowieckim wystawiło stoisko promocyjno–informacyjne, na którym można było uzyskać informacje: ile trwa, kto może przystąpić, jakie są wymagania i na czym polega Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa. 

Wyjątkowo widowiskowo wyglądał przelot śmigłowców nad centrum Rawy Mazowieckiej.