Numer księgi wieczystej – jak go wyszukać?

530

Zakup mieszkania bądź działki może być wartościową inwestycją, jednak aby była ona najbardziej bezpieczna warto zadbać o szczegóły i przed nabyciem nieruchomości sprawdzić jej aktualny stan prawny. Można to zrobić poprzez weryfikację treści księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.

Co nazywa się księgą wieczystą?

Księga wieczysta to publiczny rejestr nieruchomości prowadzony przez Sąd Rejonowy, właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Dokument zawiera najważniejsze informacje określające precyzyjnie dla jakiej nieruchomości jest założony (adres, numer i identyfikator działki, metraż, rodzaj i liczba pomieszczeń, kondygnacja itp.), kto jest jej właścicielem, czy jest ona w jakiś sposób obciążona (np. służebnością przechodu, prawem dożywocia) oraz czy jest zadłużona (np. kupiona przez aktualnego właściciela na kredyt hipoteczny).

Księgi wieczyste są prowadzone w wersji elektronicznej, można je przeglądać online. Ich treść ulega zmianom w zależności od sytuacji prawnej nieruchomości. Kiedy najczęściej sięgamy do tego dokumentu? Na przykład w sytuacji, gdy chcemy kupić konkretną nieruchomość, staramy się o kredyt hipoteczny, jesteśmy uczestnikiem postępowania spadkowego lub po prostu dziedziczymy nieruchomość.

Jak zbudowany jest numer księgi wieczystej i co on oznacza?

Numer księgi wieczystej to kilka składników pozwalających zidentyfikować jedną konkretną księgę. Typowa struktura numeru wygląda następująco:

  • kod wydziału Sądu Rejonowego, w którym prowadzona jest księga wieczysta (składa się z dwóch liter, cyfry i litery, np. PT1T oznacza Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim);
  • numer księgi wieczystej nadawany w trakcie jej zakładania zgodnie z repertorium danego sądu;
  • cyfra kontrolna, czyli cyfra, która pozwala zweryfikować poprawność numeru księgi wieczystej i którą oblicza się na podstawie wcześniejszych składników numeru.

Więcej informacji na temat budowy numeru KW oraz sposobu jego wyszukania można znaleźć na stronie internetowej: https://ksiegawieczysta.net/jak-numerowane-sa-ksiegi-wieczyste/.

Jak ustalić numer księgi wieczystej?

Numer danej księgi wieczystej posiada przede wszystkim właściciel nieruchomości bądź pełnomocnik, który go reprezentuje. Na etapie wstępnych rozmów dotyczących nabycia nieruchomości z pewnością nie będzie problemu, aby uzyskać go właśnie od niego. Jeśli jednak nie jesteśmy na aż tak zaangażowanym etapie, możemy spróbować ustalić numer KW na własną rękę. Najszybszy i jednocześnie najwygodniejszy sposób, to skorzystanie z płatnej, internetowej wyszukiwarki (np. Ksiegiwieczyste.pl), która umożliwia znalezienie numeru KW na podstawie adresu nieruchomości lub numeru/identyfikatora działki.

Inne rozwiązanie, to wizyta w Sądzie Rejonowym bądź Starostwie Powiatowym w celu złożenia wniosku o wydanie dokumentu (odpowiednio: odpisu księgi wieczystej, wypisu z ewidencji gruntów i budynków), który w swej treści zawiera numer księgi wieczystej prowadzonej dla interesującej nas nieruchomości. Procedura uzyskania informacji właśnie w ten sposób, oprócz wypełnienia i złożenia wniosku, wymaga także uzasadnienia interesu prawnego do danej nieruchomości. Niestety, chęć zakupu nieruchomości nie jest dla urzędów wystarczającym argumentem do udostępnienia numeru KW. 

Ustalenie numeru księgi wieczystej umożliwia uzyskanie dostępu do jej treści, co pozwala na sprawdzenie aktualnej sytuacji prawnej nieruchomości, istotnej dla jej potencjalnego nabywcy lub inwestora.