Spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

221

Autor: Starostwo Powiatowe

We wtorek, 30 maja 2023 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, odbyło się uroczyste spotkanie z dyrektorami placówek pieczy zastępczej z powiatu tomaszowskiego. 

W spotkaniu udział wzięli: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Andrzej Więckowski – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz dyrektorzy tomaszowskich Rodzinnych Domów Dziecka, Pogotowia Rodzinnego i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu tomaszowskiego. 

„Witam Państwa bardzo serdecznie na tej dzisiejszej konferencji prasowej, podczas której chcielibyśmy w taki wyjątkowy sposób docenić tych wszystkich, którzy na co dzień spełniają rolę rodziców zastępczych. W dniu dzisiejszym przypada Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To jest, uważam, dzień, który jest wyjątkowym darem, dzięki któremu możemy docenić wyjątkowych ludzi. Przygotowaliśmy jako władze samorządowe list okolicznościowy z okazji tego święta i pozwólcie Państwo, że ja go odczytam:

Szanowni Państwo Rodzice Zastępczy z terenu powiatu tomaszowskiego, z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w imieniu władz samorządowych Powiatu Tomaszowskiego składam Państwu najserdeczniejsze życzenia i słowa uznania za wysiłek włożony w sprawowanie opieki i wychowanie potrzebujących dzieci. Z całego serca dziękuję za szlachetną pracę, pełną zaangażowania i trudu podejmowanego każdego dnia w celu niesienia pomocy dzieciom, które czasowo straciły możliwość wychowywania się we własnych domach. Przyjęliście pod swój dach osamotnione i opuszczone dzieci, dając im poczucie bezpieczeństwa i ofiarując własne serce. Jako Rodzice Zastępczy z wielką odpowiedzialnością budujecie zastępczy dom dla każdego potrzebującego pomocy dziecka, które trafia pod Waszą opiekę. Bycie rodzicem zastępczym to niezwykle trudne i wymagające zadanie. 

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystego spotkania z dyrektorami placówek pieczy zastępczej z powiatu tomaszowskiego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbyło się we wtorek, 30 maja 2023 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim Państwa praca wymaga niekiedy podejmowania trudnych decyzji, wykazywania się nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale również empatią i zaangażowaniem. Proszę przyjąć wielkie, gorące podziękowania za codzienne wypełnianie obowiązków. Za wrażliwość i troskę o losy potrzebujących wsparcia dzieci. W imieniu władz samorządowych Powiatu Tomaszowskiego zapewniam, że jesteśmy razem na tej wspólnej drodze, a sprawy rodzicielstwa zastępczego są nam szczególnie bliskie sercu. Składam życzenia radości i satysfakcji z osiąganych efektów pracy, realizacji wytyczonych celów oraz doświadczania samego dobra w pełnieniu tej ważnej roli. Życzę Wam z całego serca, aby pomimo trudnej pracy więcej było tych chwil przynoszących radość i poczucie dumy, a z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka prosimy przekazać Waszym wychowankom życzenia samych radosnych dni oraz pełnego uśmiechu beztroskiego dzieciństwa. Szczęść Boże. Podpisał Starosta Tomaszowski – Mariusz Węgrzynowski.

Drodzy Państwo, do tych życzeń i podziękowań dołączają się członkowie Zarządu w osobach: Wicestarosty pana Leszka Ogórka, członka Zarządu – pani Elżbiety Łojszczyk, członka Zarządu – pana Michała Czechowicza, obecny członek Zarządu – pan Marek Kubiak chce od siebie skierować tutaj do Państwa kilka słów i niniejszym tutaj za momencik oddam mu głos, ale drodzy Państwo, to co chciałbym jeszcze podkreślić, bo to są oczywiście nasze życzenia i podziękowania władz samorządu powiatowego i takie podziękowania płyną również od radnych Rady Powiatu Tomaszowskiego, ale też pełni podziwu i uznania są mieszkańcy, zarówno miasta Tomaszowa, jak i poszczególnych gmin należących do powiatu tomaszowskiego, tak że Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tą wspaniałą, wyjątkową pracę, która może nie jest widoczna w takim codziennym trudzie tych wszystkich wydarzeń, które są przed Wami, ale wykonujecie coś wyjątkowego i naprawdę powiem od siebie – Niech Pan Bóg Wam błogosławi za to, co robicie dla tych, którzy tej wyjątkowej pomocy potrzebują.” – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego. 

Za życzenia i całoroczną pomoc i wsparcie, jakie płynie od Zarządu Powiatu dla tych placówek podziękowała Barbara Zegar – p.o. dyrektora Domu Dziecka Słoneczko. Marek Kubiak i Andrzej Więckowski wręczyli zaproszonym gościom upominki z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Następnie odbyło się szkolenie „Funkcjonowanie powiatowego systemu pieczy zastępczej po zmianach w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które weszły w życie 1 lutego 2023 roku”, które poprowadził Sebastian Stasiulewicz z Centrum terapii i edukacji „Praxe”.