Zagrali spektakl o problemach dorastania

221

Autor: Urząd Miasta

25 września 2023 r. w sali widowiskowej w Miejskim Centrum Kultury – „Tkacz” odbyła się premiera spektaklu profilaktycznego w wykonaniu Młodzieżowego Teatru ds. Ciężkich pt. „Wariactwo Dorastania”. Reżyserem przedstawienia był Janusz Dziubałtowski.

W premierze uczestniczyła młodzież szkolna z klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. W spektaklu został poruszony problem przemiany w okresie dojrzewania oraz zachowań współczesnych nastolatków; pierwsze miłości, rozczarowania, hejt, samookaleczenia.

Zadanie zostało dofinansowane z projektu „Rozmawiajmy bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.