Wszyscy jesteśmy powołani do świętości…

190

Autor: SP Nr 8

„Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając świadectwo w codziennych zajęciach, tam gdzie każdy się znajduje” – papież Franciszek. Włączając się w tą myśl przedstawiamy Świętych z różnych wieków oraz zachęcamy do kształtowania postaw dobroci i radości każdego dnia.