Ogólnopolska akcja edukacyjna „Adwokaci rozjaśniają prawo”

164

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

W dniu 13 listopada br. w naszej szkole odbyły się zajęcia z edukacji prawnej poprowadzone przez adwokata Przemysława Piotrowskiego, absolwenta naszej szkoły, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Adwokaci rozjaśniają prawo”.

Jest to już II edycja tej akcji zorganizowana przez Komisję Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej.

W tej edycji tematem przewodnim są zagrożenia w Internecie w aspekcie karnym – cyberstaliking, hejt, podszywanie się pod kogoś w Internecie, fałszywe oskarżenia.

Ideą akcji jest kształtowanie świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży, jak również uwrażliwienie ich na występujące zagrożenia oraz przedstawienie sposobu radzenia sobie z pojawiającą się coraz częściej przemocą, w tym przemocą w Internecie.