Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, do klas I publicznych szkół podstawowych oraz do do oddziałów sportowych klas IV w szkołach podstawowych

128

Autor: Urząd Miasta

SZANOWNI RODZICE,

Tegoroczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę internetową Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki (ZSZO): https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/Rejestr.aspx, w zakładce „Nabory”, w aplikacji „Nabór dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych”.

Od 26 lutego 2024 roku udostępniona zostanie w aplikacji „Nabór dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych” oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a od 12 marca 2024 r. – możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Na stronie internetowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki (ZSZO): https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/Rejestr.aspx, w zakładce „Nabory”, w aplikacji „Nabór dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych” umieszczono informacje o tomaszowskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z ich wykazem, a także szczegółowe informacje przydatne w okresie rekrutacji oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia i pobrania.

Uwaga! W pierwszej kolejności należy zapoznać się z dokumentem ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI NA ROK SZKOLNY 2024/2025 (w załączniku).

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

1. Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym Nabór VULCAN oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 26 lutego 2024 r.

2. Składanie w przedszkolu pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 26 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

3. Rejestracja deklaracji w systemie Nabór VULCAN przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych / zespołu przedszkolnego. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 26 lutego 2024 r. do 5 marca 2024 r.

4. Ustalenie liczby wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 8 marca 2024 r.

5. Możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w systemie Nabór VULCAN. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 12 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.Termin w postępowaniu uzupełniającym od 22 kwietnia 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r.

6. Pisemne składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z rejestracją wniosków przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych/zespołu przedszkolnego w systemie. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 12 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.Termin w postępowaniu uzupełniającym od 22 kwietnia 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r.

7. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 25 marca 2024 r. do 28 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 6 maja 2024 r. do 7 maja 2024 r.

8. Podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 3 kwietnia 2024 r.Termin w postępowaniu uzupełniającym 10 maja 2024 r.

9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego zostało zakwalifikowane. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 3 kwietnia 2024 r. do 9 kwietnia 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 13 maja 2024 r. do 17 maja 2024 r.

10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 15 kwietnia 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 20 maja 2024 r.

11. Procedura odwoławcza. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 kwietnia 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 21 maja 2024 r.

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, W KTÓRYCH PLANUJE SIĘ ZORGANIZOWAĆ ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4, ul. Leona Witolda May’a 11/13,

2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42/46,

3. Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9,

4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3, ul. Ludwikowska 113/115,

5. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Stolarska 21/27,

6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9, ul. Jałowcowa 8,

7. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków, ul. Tomasza Ostrowskiego 14,

8. Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7, ul. Św. Antoniego 43/45,

9. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2, ul. Wiejska 29/31,

10. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1, ul. J.U. Niemcewicza 50/56,

11. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orła Białego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6, ul. Juliusza Słowackiego 32/42.

Informacje uzupełniające:

1. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 26 lutego br. i prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę internetową Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki: https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/Rejestr.aspx

2. Przypominamy o możliwości dodatkowego wskazania dwóch placówek rezerwowych. W przypadku, gdy w wybranym w pierwszej preferencji przedszkolu zabraknie miejsc – dokonanie dodatkowych wyborów zwiększa szansę na przyjęcie dziecka.

3. W rekrutacji można się ubiegać o miejsce dla dzieci, które w dniu 1 września 2024 roku będą miały ukończone 2,5 roku.

4. Oferty miejskich przedszkoli, a w szczególności: Przedszkola nr 17 i Przedszkola nr 20 dostosowane są również do potrzeb dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Pliki do pobrania

SZANOWNI RODZICE,

Tegoroczna rekrutacja na wolne miejsca do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę internetową Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki (ZSZO): https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/Rejestr.aspx, w zakładce „Nabory”, w aplikacji „Nabór dla szkół podstawowych”.

Od 1 marca 2024 roku udostępniona zostanie w aplikacji „Nabór dla szkół podstawowych” oferta szkół podstawowych i możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej.

Na stronie internetowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki (ZSZO): https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/Rejestr.aspx, w zakładce „Nabory”, w aplikacji „Nabór dla szkół podstawowych” umieszczono informacje o tomaszowskich szkołach podstawowych wraz z ich wykazem a także szczegółowe informacje, przydatne w okresie rekrutacji oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia i pobrania.

Uwaga! W pierwszej kolejności należy zapoznać się z dokumentem ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI NA ROK SZKOLNY 2024/2025 (załącznik).

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

1. Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym Nabór VULCAN oferty szkół podstawowych oraz dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2024 r. do 14 marca 2024 r.

2. Możliwość elektronicznego wypełnienia w systemie Nabór VULCAN wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2024 r. do 14 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 15 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

3. Rejestracja wniosków w systemie Nabór VULCAN przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych/szkół podstawowych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2024 r. do 14 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 15 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

4. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 21 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 7 maja 2024 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 26 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 14 maja 2024 r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 27 marca 2024 r. do 8 kwietnia 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 21 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 11 kwietnia 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 28 maja 2024 r.

WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4,ul. Leona Witolda May’a 11/13,

2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42/46,

3. Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8, ul. Gminna 5/9,

4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3, ul. Ludwikowska 113/115,

5. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Stolarska 21/27,

6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9, ul. Jałowcowa 8,

7. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków, ul. Tomasza Ostrowskiego 14,

8. Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7, ul. Św. Antoniego 43/45,

9. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2, ul. Wiejska 29/31,

10. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1, ul. J.U. Niemcewicza 50/56,

11. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orła Białego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6, ul. Juliusza Słowackiego 32/42.

Pliki do pobrania

SZANOWNI RODZICE,

Tegoroczna rekrutacja do oddziałów sportowych klas IV w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki rozpocznie się 1 marca 2024 r. i zostanie przeprowadzona w sposób tradycyjny, z pominięciem systemu informatycznego.

Rekrutację prowadzą szkoły, w których rodzice pobierają dokumentację potrzebną w procesie naboru.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH KLAS IV W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającym i spełnianie przez kandydata warunków. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2024 r. do 15 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 26 czerwca 2024 r. do 2 lipca 2024 r.

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 19 marca 2024 r. do 21 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 3 lipca 2024 r. do 5 lipca 2024 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 25 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 8 lipca 2024 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału sportowego. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 26 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 9 lipca 2024 r.

5. Potwierdzenie w formie pisemnego oświadczenia przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 27 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 9 lipca 2024 r. do 15 lipca 2024 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału sportowego. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 9 kwietnia 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 16 lipca 2024 r.

7. Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa ukończenia klasy programowo niższej sportowego. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 21 czerwca 2024 r. do 25 czerwca 2024 r . Termin w postępowaniu uzupełniającym od 16 lipca 2024 r. do 19 lipca 2024 r.

Wykaz szkół podstawowych, w których planowana jest rekrutacja do oddziałów sportowych klas IV na rok szkolny 2024/2025:

Łyżwiarstwo szybkie dziewcząt i chłopców:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4, ul. Leona Witolda May’a 11/13,

2. Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9, ul. Jałowcowa 8.

Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców:

3. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków, ul. Tomasza Ostrowskiego 14,

4. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2, ul. Wiejska 29/31,

5. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1, ul. J.U. Niemcewicza 50/56.