Kolejny projekt dla Nadrzecznej

126

Autor: ZSP Nr 8

Miło nam poinformować, że naszej szkole już po raz trzeci udało się otrzymać dofinansowanie na realizację zagranicznej praktyki dla Technikum nr 6. Tym razem w ramach projektu: pn. „Przekraczamy granice. Staże zawodowe w Portugalii 2” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 26 uczniów w zawodach technik analityk i technik architektury krajobrazu oraz 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych wyjedzie jeszcze w tym roku do Portugalii. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 319 375,72 PLN. Dofinansowanie obejmuje dwutygodniowe praktyki uczniów w zagranicznych firmach oraz tygodniowy pobyt nauczycieli w ramach job shadowing. Celem naszego projektu jest :

-podniesienie kompetencji językowych, cyfrowych uczestników i zespołu projektowego

-modernizacja i unowocześnienie nauczania w zakresie szkolenia praktycznego

-zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia w zawodzie uczestnikom przy zastosowaniu spójnego systemu certyfikacji i uznania efektów kształcenia oraz indywidualnego podejścia do możliwości i

potrzeb uczniów

-zwiększenie motywacji i zaangażowania kadry w inicjatywy szkoły, poprzez tworzenie warunków do ich aktywnego uczestnictwa oraz promowanie możliwości rozwoju

-ustanowienie i rozwój współpracy ze szkołami i partnerami biznesowymi w kraju i za granicą na bazie wymiany dobrych praktyk oraz korzystania z unijnych narzędzi i platform.