Polecamy: Józef Piłsudski. Do niepodległej Polski przez robotniczą Łódź

236

Wydawnictwo albumowe ukazujące działalność niepodległościową Pierwszego Marszałka Polski ze szczególnym uwzględnieniem mało znanego – łódzkiego epizodu w jego życiorysie. Książka omawia również piłsudczana z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi. Zawiera ponad 180 reprodukcji wybranych dokumentów, które w zdecydowanej większości nie były dotychczas publikowane.

Publikację można zakupić na stronie:

Poleca: